Yu Tiancheng shifu

mistrz Yu Tiancheng baxian jian
mistrz Yu z halabardą
Yu Tiancheng z rodziną
Yu Tiancheng i Yu Tianlu
Yu Tiancheng shifu yan qing dao
Yantai 2000 mistrz Yu wraz z rodziną
Shifu Yu Tiancheng ze Sławomirem Milczarkiem w Warszawie
Yantai 2000 z shifu Yu Tiancheng i shishu Yu Tianlu oraz uczniami
Yantai 2000
Weihai z shifu Yu Tiancheng i Yu Hai (shifu z Klasztor Shaolin)
mistrz Lin Jingshan z uczniami