Trening 2

sanda grupa dzieci
tanglang jian trening w Yantai Wuguan
Sanda
Sanda
Trening technik bokserskich
trening zapaśniczy shuai fa
trening z mistrzem Wang
qinna z Wang Jun