Mistrzowie

Weifang 2014 z mistrzem Wang Xiuyuan
Weifang 2012 z mistrzami Wang i Deng
Shifu Kang Zhiqiang i shifu Brendan Tunks
Shifu Kang demonstruje technikę
Yantai 2010 z shishu Yu Tianlu i uczniami
Yantai 2008 spotkanie mistrzów
Qingdao 2000 z mistrzem Wei Fuzhang
Penglai z mistrzem Yu, uczniami i synem mistrza Luo Guangyu
Tianjin 2012 z mistrzem Zhou Jingxuan
Qingdao 2000 z mistrzynią Lilly Lau
Tianjin 2012 z mistrzem Zhou i jego nauczycielem
Z mistrzem Wang Xiuyuan Weihai 2000